Search
Телефоны Кировска

Авторизация

| Регистрация
 Добавить в избранное
 Сделать стартовой
Jan 15 2010

Полтавец В. И. объявлен «персоной нон-грата» на территории г. Кировска

Версия для печати
Автор Валентин Егоров   
15.01.2010
Оглавление

Полтавец В. И. объявлен «персоной нон-грата» на территории г. Кировска

Страница 2
Страница 3

      КІРОВСЬКА  МІСЬКА РАДА                                          

5-го СКЛИКАННЯ

___7____СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ №

 

30.11.2006 р.

м. Кіровськ

 

«Про узгодження проекту ліквідації

ДП «Шахта «Голубовська»

 

                Відповідно до Державної Програми закриття безперспективних вугільних шахт і розрізів України,  у місті   з 1997 року по 2000 рік було ліквідовано 3 великі вугільні підприємства – шахти “Луганська”, “Бежанівська”, “Пролетарська”, внаслідок чого позбавилися роботи близько 2 тис. чол. Це привело  до  зниження  обсягів  видобутку   вугілля  в 6,6  разів, скороченню  обсягів надходжень  до місцевого бюджету, росту  рівня безробіття, загостренню  соціальної напруги  в регіоні,  погіршенню   економічної, демографічної і екологічної ситуацій. Крім названих  вугільних  шахт також припинило свою діяльність ще 9  підприємств, пов‘язаних з їх роботою: шахтобудівельне управління, ремонтнобудівельне управління, Кіровське  будівельне управління, вантажне та   пасажирське авто підприємства, центральні  електромеханічні майстерні, відділ робітничого  постачання, ремонтно- будівна кербудівська дільниця, учбово-навчальний комбінат.   За підсумками комплексного аналізу  розвитку  регіонів  Луганської області протягом декількох останніх років місто стабільно  посідає  останнє 31 місце.

Вищевказаною  програмою     передбачалося, що одним з основних критеріїв, які визначають шахти, що підлягають закриттю, є  відпрацьовування промислових запасів або їхня обмеженість. По місту Кіровську на  трьох шахтах до моменту  закриття налічувалося балансових запасів – 72,5 млн. тонн вугілля,   промислових запасів-24,3 млн. тонн вугілля.  Цих  запасів  вистачило б  не на один рік роботи. 

Аналізуючи ефективність виконання Державної Програми по закриттю шахт потрібно відзначити, що  держава, виділивши кошти з бюджету на ліквідацію «безперспективних»  шахт міста, які мають достатні запаси, у розмірі 72,5  млн. тон  вугілля, прирекла себе на подальше  безстрокове дотування  території. Політика держави, спрямована на мінімізацію витрат на вугільну галузь, обернулася  протилежним результатом (щорічне збільшення державної дотації  місцевому бюджетові, виділення  за рахунок інших територій  додаткових коштів міському Пенсійному фондові і Фондам соціального страхування, фінансування території з інших державних  і обласних джерел). Тільки дотації місцевому бюджетові, Пенсійному Фондові, центрові зайнятості, Фондові соціального страхування від нещасного випадку на виробництві за період з 1997 по 2004 роки склали 230,5 млн. грн. Незважаючи на постійні спроби держави  зменшити  залишковий обсяг фінансування, затверджених раніше  проектів ліквідації  шахт “Луганська”, “Бежанівська” і  “Пролетарська”,   він усе ще залишається значним – 25,1  млн. грн. (на 01.10.06 р.).

У теперішній час  у місті залишилось  два вугільних підприємства: ДП «Шахта ім. С.М. Кірова» і ДП «Шахта «Голубовська», що є бюджетоутворюючими, займають найбільшу  питому вагу  в  загальному фонді оплати праці (більш 60%),  забезпечують побутовим паливом пенсіонерів і інвалідів. Безперервна робота шахт є єдиним джерелом для підтримки  їх у робочому стані.  Відповідно до планованого кошторису витрат  шахтам необхідна державна дотація  в сумі   53,4 млн. грн., фактично  затверджено  всього 24,9 млн. грн. і тільки на заробітну плату з розрахунку мінімальної у розмірі 205 грн.  Згідно  Державної Програми «Українське вугілля» шахти підлягають закриттю.

Харківським інститутом «Южгіпрошахт» був розроблений і представлений на узгодження органам місцевого самоврядування, відповідно до діючого  законодавства,    проект ліквідації ДП «Шахта  «Голубовська». 

У зв'язку  з вищевикладеним, керуючись пунктом 1  частини  «б»  ст. 27  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 45 Гірничого Закону України, проектом Концепції  розвитку вугільної галузі України,  Кіровська міська рада                                                   

                                                      ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  про розроблений  проект ліквідації  ДП «Шахта «Голубовська»» взяти до відома.

2. Відзначити неефективність  і  невідповідність  чинному законодавству  раніше прийнятих  рішень  Міністерством  вугільної промисловості України щодо  ліквідації шахт: «Бежанівська», «Пролетарська», «Луганська», здійснення яких викликало негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки. Відповідальність за дані дії покласти на Уряд України і Міністерство Вугільної промисловості.

3. З метою виконання  розробленої  Концепції розвитку вугільної галузі України, прийняття зваженого ефективного  рішення, вважаємо  за необхідне керівництву Міністерства вугільної промисловості  України дати завдання  внести Харківському  інститутові  «Южгіпрошахт»   до проекту  ліквідації ДП «Шахта «Голубовська»»  наступні  зміни:

а)  з огляду на необхідність  будівництва  водовідливного комплексу шахти на час  проведення даних робіт,  опрацювати   підготовлені  гірничими  роботами  запаси вугілля, що дозволить  знизити витрати держави  на час будівництва, мати   додаткове джерело   доходів,  запобігти  передвчасному  затопленню  шахт міста  та  прилеглих   територій;

б) передбачити  в проекті ліквідації  ДП «Шахта «Голубовська»»   витрати на будівництво споруджень по очищенню та опрісненню шахтної води, з метою стабільного цілодобового  забезпечення   потреб  питного водопостачання території за соціально низькими, економічно обґрунтованими тарифами.  Таким чином, буде реалізовуватися спецпрограма в рамках запропонованої Концепції  розвитку вугільної галузі України щодо демінералізації шахтної води  з подальшим її використанням на побутові потреби та для пиття (п. 3 даної Концепції), а також буде отримана інноваційна модель розвитку вугільної галузі (п. 4 даної Концепції).  Міністерство вугільної промисловості України, у свою чергу, одержить високорентабельний, прибутковий проект, такий що самоокупиться.

в) розрахувати і внести  в проект ліквідації  необхідні витрати на створення  нових робочих місць    на території міста для вивільнених  працівників.  Кількість створення  робочих місць  розрахувати  з моменту прийняття рішення (2001 рік) щодо ліквідації  ДП «Шахта «Голубовська»:  станом  на 01.01. 01 р. чисельність працюючих  складала  1365 чол.

г)  розрахувати і внести в проект ліквідації  необхідні витрати на ремонт і передачу в комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури  ліквідованої шахти, а також витрати  раніше прийнятих, але не  профінансованих  об'єктів соціальної  сфери ліквідованих шахт: «Бежанівська», «Пролетарська», «Луганська».  Крім цього,   дати правову оцінку законності списання об'єкту:  ПК «Ювілейний», винних осіб притягти до відповідальності, передбачити витрати на відновлення зазначеного об'єкту;

4.  Керуючись  Постановою  2-го пленуму територіального комітету  профспілок  від 22.11.06 р., виконкому порушити   клопотання  перед Міністерством вугільної промисловості  України  про розгляд питання виділення ДП «Шахта «Голубовська»  додаткових коштів  у розмірі 1,0 млн. грн. для придбання  необхідного устаткування  з метою переоснащення лави № 53  пласту К3!,  а також  виділення на 2007 рік  26,3 млн. грн.  на утримання   водовідливного комплексу, що передбачено  кошторисом  проекту ліквідації шахти   з доробкою  готових до відпрацьовування запасів вугілля на період реконструкції і будівництва цього  комплексу.

5. Відзначити недостатній  рівень аналізу  економічного обґрунтування  доцільності  ліквідації ДП «Шахта «Голубовська» у наданому проекті.

6. Порушити клопотання перед Міністерством вугільної промисловості України щодо проведення  повторної експертизи проекту ліквідації ДП «Шахта Голубовська»,  у зв'язку з тим, що у   висновку  державної екологічної експертизи  № 04-12-388–14 від 06.02.06 р. зазначені витрати на ліквідацію шахти  в розмірі 155,685 млн. грн., а  у   висновку   ДП « Укруглеінвестекспертиза» від 7.11.06 р.  -185,14 млн. грн.

7. Юридичному відділу виконкому  (Луковська І.В.)  підготувати  клопотання до правоохоронних органів   м.  Кіровська   стосовно   перевірки   законності   списання   керівництвом    ДП     «Шахта Голубовська» ПК «Ювілейний». 

8. Приймаючи до уваги той факт, що раніше  прийняті рішення   ліквідації шахт: «Бежанівська», «Пролетарська», «Луганська» не пройшли  узгодження   з органами місцевого самоврядування, що спричинило за собою  погіршення економічного, соціального й екологічного становища, вважаємо за необхідне попередити Міністерство вугільної промисловості України  про те, що   у випадку затвердження    непогодженого проекту ліквідації ДП «Шахта Голубовська», Кіровська міська рада   буде  змушена звернутися   у відповідні  контролюючі  державні  органи  з метою   встановлення винних осіб і притягнення їх  до відповідальності.

9. Делегувати виконкому  Кіровської міської ради право узгодження проекту ліквідації ДП «Шахта Голубовська», після виконання зазначених у пунктах  3,4,5,6 цього рішення пропозицій, керівництвом Міністерства вугільної промисловості України.

10. Організацію роботи з виконання даного рішення покласти на 1-го заступника міського голови В. В. Михайлова, а контроль – на  постійну комісію Кіровської міської ради з питань економічного і соціального розвитку, з питань бюджету і фінансування.

 

Кіровський   міський  голова                                                                               В. В. Патюта

 


 

Поделиться новостью
 • Добавить в BobrDob
 • Добавить в del.icio.us
 • Добавить в Digg
 • Поделиться ссылкой в FaceBook
 • Добавить в Google
 • Добавить в Google Buzz
 • Добавить в свой блог на ЛиРу (Liveinternet)
 • Опубликовать в своем блоге livejournal.com
 • Добавить в Мой Мир
 • Добавить в Memori
 • Добавить в Mister Wong
 • Добавить в MoeMesto
 • Добавить в News2.ru
 • Добавить в Пикабу
 • Добавить в Technorati
 • Добавить в Twitter
 • Поделиться ссылкой на Я.ру
пусть твои друзья будут в курсе!

< Пред.   След. >

Поделиться новостью
 • Добавить в BobrDob
 • Добавить в del.icio.us
 • Добавить в Digg
 • Поделиться ссылкой в FaceBook
 • Добавить в Google
 • Добавить в Google Buzz
 • Добавить в свой блог на ЛиРу (Liveinternet)
 • Опубликовать в своем блоге livejournal.com
 • Добавить в Мой Мир
 • Добавить в Memori
 • Добавить в Mister Wong
 • Добавить в MoeMesto
 • Добавить в News2.ru
 • Добавить в Пикабу
 • Добавить в Technorati
 • Добавить в Twitter
 • Поделиться ссылкой на Я.ру
пусть твои друзья будут в курсе!

В Кировске

Уважаемый, Владимир Васильевич!
 Я, старший кассир Кираго Валентина Витальевна ст. Голубка, прошу вашей поддержки! Дело в том, что на совещании Луганской дирекции ж.д. перевозок прозвучало объявление о возможном закрытии ст. Голубовка с января 2013 г. Решение будет зависеть и от Вас!Не оставьте город без станции! Прошу, примите меры, чтобы не упустить время.
С уважением весь коллектив ст. Голубовка.

       С целью обеспечения равного доступа детей к получению общего среднего образования в школах города организована индивидуальная форма обучения для детей, которым необходима коррекция физического и (или) умственного развития, экстернатная форма обучения и вечерние классы  для детей и подростков, которые не имеют возможности учиться в общеобразовательной школе.

Продолжение...

За 1-е полугодие 2011 г.  в центр занятости с целью поиска работы обратились 516 жителей города ( 2010 г. (1-е полугодие) - 524 чел.). Общая численность кировчан, состоящих на учете в городской службе занятости на протяжении І полугодия 2011 г., составила 959 чел.

Продолжение...

На диспансерном учете в ЛПУ находится 2042 ветерана войны (1 полуг. 2010 г. - 2112 чел.), из них пролечено амбулаторно 1805 чел. или 95,5% (1полуг. 2010 г. - 2112 чел. или 100%), в стационарных условиях - 85 чел. или 4,16% (1 полуг. 2010 г. - 88 чел. или 4,17%); оздоровлено в санаторно-курортных условиях - 16 чел. или 0,78% (1 полуг. 2010г. - 15 или 0,71%).

Продолжение...

Кировским ТМО приобретено 3 ед. мед. оборудования (концентраторы кислорода) на общую сумму 87 тыс. грн. (1 пол. 2010 г. - 6 ед. - 1406,7 тыс.грн).

С целью улучшения материально-технической базы ЛПУ, было проведено капитальных ремонтов на общую сумму 8,2 тыс. грн. за счет бюджетных средств, текущих ремонтов на общую сумму 18 тыс. грн. за счет бюджетных средств (подвод и замена труб холодного водоснабжения, поверка узла учета газа,  ремонт помещения под медпункт) за счет бюджетных средств, проведена реконструкция котельной ЦГБ на общую сумму 199 тыс.грн.  

Увеличилось финансирование на медикаменты на 1-го больного в стационарных условиях Кировского ТМО  из расчета на 1 к/день, которое составило 2,98 грн. (1 пол. 2010г. - 2,07 грн.) и уменьшилось на питание - 1,13 грн. против 1,35 грн. за 1-е пол.2010 г.

В течение мая 2011 года в исполком Кировского городского совета поступил 1 запрос на получение публичной информации, в том числе 1 - почтой. Запрашивающему направлен ответ почтой. 

Продолжение...

На запланированные мероприятия по улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры (ремонт дорог, коммуникаций, сетей теплоснабжения и т.д.) в 1-ом полугодии 2011 года было израсходовано финансовых средств на общую сумму 204,33959 тыс. грн. (средства местного бюджета), в т.ч.  работы по зимнему содержанию дорог на сумму 4,5 тыс. грн. (посыпка дорог противоскользящей смесью), оплачена кредиторская задолженность выполненных в 2010 г. по капитальному ремонту  автодороги по  ул.  23  партсъезда на сумму 199,83959 тыс. грн. (1737,87 м2).  

28 июля т. г. состоялось заседание административной комиссии при исполкоме Кировского городского совета (председатель - заместитель городского головы А.Н.Сканцев), на котором были рассмотрены 17 протоколов об админправонарушениях. За нарушение правил благоустройства на 5 граждан комиссией  наложены штрафы, 3-устное замечание, 1 протокол отложен на рассмотрение на следующем заседании комиссии в связи с неявкой правонарушителя. 1 гражданин был предупреждён и на 3-х наложены штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями. За нарушение правил торговли на рынках на 3-х чел. комиссия наложила штрафы, 1 - предупреждён.

Курсы валют

10  RUB (643) 3.7817 0.0014
100  EUR (978) 2774.9041 -18.816
100  USD (840) 2514.4111 -8.8188
Обновление: 2019-09-02

Объявление

  Мы можем стать информационными спонсорами событий и мероприятий, проводимых в Кировске и в котором участвуют представители нашего города. Подробнее
 

Новенькие


сергей, 30
Украина, Кировск


Андрей, 38
Украина, Калиново


Леонид, 70
Украина, Кировск


Александр, 34
Россия, Воскресенск

Знакомства в Кировске

Кировская доска объявлений